Eklund, D.-J. (2019). Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta? : Simo Knuuttilan presuppositioteoria. Ajatus, 76(1), 101–123. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88145