Salmela, M. (2019). Empatian lajeista ja niiden moraalisesta merkityksestä. Ajatus, 76(1), 331–336. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/88197