SINOKKI, J. Aistimusten merkitys havainnossa Descartesilla. Ajatus, v. 75, n. 1, p. 151-180, 4 jan. 2019.