Hämäläinen, Nora. 2019. Dialogisen Kerronnan Jäljillä. Ajatus 75 (1), 331-46. https://journal.fi/ajatus/article/view/77514.