Laitinen, A. (2020) ”Lukijalle”, Ajatus, 77(1), ss. 5–6. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/100242 (Viitattu: 1joulukuuta2023).