Himanka, J. (2020) ”Ohjelmoinnin fenomenologisista lähtökohdista. Fernando Floresin reduktio”, Ajatus, 77(1), ss. 205–230. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/100255 (Viitattu: 13toukokuuta2021).