Yli-Tepsa, H. (2020) ”Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa”, Ajatus, 77(1), ss. 375–386. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/100276 (Viitattu: 6maaliskuuta2021).