Raatikainen, P. (2022) ”Lukijalle”, Ajatus, 78, s. 5. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125133 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).