Aho, T. (2022) ”Kailalaista deontiikkaa”, Ajatus, 78, ss. 31–52. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125140 (Viitattu: 27helmikuuta2024).