Lagerspetz, E. (2022) ”Kriisihallinnon poliittinen teoria”, Ajatus, 78, ss. 87–122. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125145 (Viitattu: 28helmikuuta2024).