Hovila, T.-M. ja Lipsanen, K. (2022) ”Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa”, Ajatus, 78, ss. 123–147. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125146 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).