Pihlström, S. (2022) ”Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina”, Ajatus, 78, ss. 149–185. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125147 (Viitattu: 27helmikuuta2024).