Reinikainen, J. (2022) ”Kripkenstein semanttista realismia vastaan ”, Ajatus, 78, ss. 187–219. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125148 (Viitattu: 27helmikuuta2024).