Vuori, J. (2022) ”Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi toisinolemiseni mahdollisuuksista”, Ajatus, 78, ss. 221–261. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125149 (Viitattu: 28helmikuuta2024).