Pihlström, S. (2022) ”Tekniikka ihmisen palveluksessa”, Ajatus, 78, ss. 269–277. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125152 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).