Bask, S. (2022) ”Elävää ihmistä kasvattamassa – Miguel de Unamunon ihmiskäsitys ja kasvatusajattelu suomalaisessa kasvatusmaisemassa”, Ajatus, 78, ss. 279–287. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125153 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).