Martikainen, J. (2022) ”Poliittinen köyhyys kokemuksellisen vapauden menettämisenä ”, Ajatus, 78, ss. 289–299. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125155 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).