Forsman, J. (2022) ”Epäily, skeptisismi ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin Mietiskelyissä”, Ajatus, 78, ss. 301–305. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125156 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).