Saarni, M. (2022) ”Kantista ja objektiivisuudesta”, Ajatus, 78, ss. 331–334. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125160 (Viitattu: 4maaliskuuta2024).