Haanila, H. (2023) ”Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä”, Ajatus, 79. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125481 (Viitattu: 14huhtikuuta2024).