Suni, N. (2023) ”Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista”, Ajatus, 79. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125484 (Viitattu: 20huhtikuuta2024).