Keinänen, M. (2016) ”Tahko metafysiikan ja tieteen suhteesta”, Ajatus, 0(73), ss. 257-269. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/67664 (Viitattu: 29helmikuuta2020).