Ilkka, N. (2018) ”In memoriam: Juhani Pietarinen (1938-2018)”, Ajatus, 75(1), ss. 7-8. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77482 (Viitattu: 23elokuuta2019).