Koskinen, I. (2019) ”Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa”, Ajatus, 75(1), ss. 93-120. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77487 (Viitattu: 23elokuuta2019).