Keinänen, M. (2018) ”Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi”, Ajatus, 75(1), ss. 121-150. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77488 (Viitattu: 15syyskuuta2019).