Keinänen, M. (2019) Trooppiteoriat ja relaatiossa olemisen analyysi, Ajatus, 75(1), ss. 121-150. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77488 (Viitattu: 27kesäkuuta2019).