Sinokki, J. (2019) ”Aistimusten merkitys havainnossa Descartesilla”, Ajatus, 75(1), ss. 151-180. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77490 (Viitattu: 23elokuuta2019).