Sinokki, J. (2019) Aistimusten merkitys havainnossa Descartesilla, Ajatus, 75(1), ss. 151-180. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77490 (Viitattu: 19huhtikuuta2019).