Saarni, M. (2018) ”Kant kielen ja kommunikaation suhteesta ajatteluun ja objektiivisuuteen”, Ajatus, 75(1), ss. 181-202. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77491 (Viitattu: 4kesäkuuta2020).