Oksanen, M. (2019) ”Filosofisen feminismin ytimessä”, Ajatus, 75(1), ss. 411-422. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77518 (Viitattu: 23elokuuta2019).