Pursiainen, M. (2019) ”Kun kone on kaunis: kyborgi teknologis-esteettisen toimijuuden muotokuvana”, Ajatus, 75(1), ss. 437-446. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77521 (Viitattu: 25elokuuta2019).