Hirvelä, J. (2019) ”Esseitä modalisoidusta tieto-opista”, Ajatus, 75(1), ss. 459-468. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77523 (Viitattu: 25elokuuta2019).