Hirvelä, J. (2019) Esseitä modalisoidusta tieto-opista, Ajatus, 75(1), ss. 459-468. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77523 (Viitattu: 23huhtikuuta2019).