Heinänen, H. (2019) ”Henkilön käsite avaimena psykiatrian dialektiseen filosofiaan”, Ajatus, 75(1), ss. 515-526. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77524 (Viitattu: 25elokuuta2019).