Hormio, S. (2019) ”Mitä voimme oppia yksilöiden ja kollektiivien vastuusta tarkastelemalla ilmastonmuutosta”, Ajatus, 75(1), ss. 527-537. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77525 (Viitattu: 24elokuuta2019).