Arentshorst, H. (2018) ”Näkökulmia vapaan demokraattisen yhteiskunnan edellytyksiin”, Ajatus, 75(1), ss. 479-484. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77530 (Viitattu: 8huhtikuuta2020).