Toppinen, P. (2019) Ideaalit demokraattisten prosessien oikeutuksessa, Ajatus, 75(1), ss. 447-458. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77531 (Viitattu: 20huhtikuuta2019).