Toppinen, P. (2019) ā€¯Ideaalit demokraattisten prosessien oikeutuksessaā€¯, Ajatus, 75(1), ss. 447-458. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77531 (Viitattu: 23elokuuta2019).