Raatikainen, P. (2018) ”Chalmersin argumentti materialismia vastaan”, Ajatus, 75(1), ss. 13–56. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77535 (Viitattu: 12elokuuta2022).