Laitinen, A. (2019) ”Lukijalle”, Ajatus, 76(1), ss. 5–6. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88112 (Viitattu: 26marraskuuta2022).