Laitinen, A. (2019) ”In memoriam: Reijo Wilenius (1930–2019)”, Ajatus, 76(1), ss. 7–9. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88139 (Viitattu: 1joulukuuta2022).