Aho, T. (2019) ”Erik Ahlman merkityksestä ja kommunikaatiosta”, Ajatus, 76(1), ss. 83–99. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88144 (Viitattu: 26marraskuuta2022).