Eklund, D.-J. (2019) ”Mitä uskonnollinen usko edellyttää sen ulkopuolisilta asenteilta? : Simo Knuuttilan presuppositioteoria”, Ajatus, 76(1), ss. 101–123. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88145 (Viitattu: 4joulukuuta2022).