Salmela, M. (2019) ”Empatian lajeista ja niiden moraalisesta merkityksestä”, Ajatus, 76(1), ss. 331–336. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88197 (Viitattu: 1joulukuuta2022).