Aaltola, E. (2019) ”Vastaus Ruonakoskelle ja Salmelalle”, Ajatus, 76(1), ss. 337–346. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88198 (Viitattu: 1joulukuuta2022).