Pesonen, R. (2019) ”Arkijärki on opittu taito: Lectio praecursoria 17.8.2019”, Ajatus, 76(1), ss. 381–389. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88217 (Viitattu: 1joulukuuta2022).