[1]
S. Pihlström, ”Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina”, ajatus, vsk. 78, ss. 149–185, joulu 2022.