Yli-Tepsa, H. ”Kysymys Biologisesta Eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn Havainnonfenomenologiassa”. Ajatus, Vsk. 77, nro 1, joulukuuta 2020, ss. 375–386, https://journal.fi/ajatus/article/view/100276.