Aho, T. ”Kailalaista deontiikkaa”. Ajatus, vsk. 78, joulukuuta 2022, ss. 31–52, https://journal.fi/ajatus/article/view/125140.