Pihlström, S. ”Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina”. Ajatus, vsk. 78, joulukuuta 2022, ss. 149–185, https://journal.fi/ajatus/article/view/125147.