Vuori, J. ”Muistiin palauttaminen ja vieraantuminen: fenomenologinen analyysi toisinolemiseni mahdollisuuksista”. Ajatus, vsk. 78, joulukuuta 2022, ss. 221–261, https://journal.fi/ajatus/article/view/125149.