Suni, N. ”Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista”. Ajatus, vsk. 79, marraskuuta 2023, https://journal.fi/ajatus/article/view/125484.