Sinokki, J. Aistimusten Merkitys Havainnossa Descartesilla. Ajatus, Vsk. 75, nro 1, Jan. 2019, ss. 151-80, https://journal.fi/ajatus/article/view/77490.