Eklund, D.-J. ”Mitä Uskonnollinen Usko edellyttää Sen Ulkopuolisilta Asenteilta? : Simo Knuuttilan Presuppositioteoria”. Ajatus, vsk. 76, nro 1, joulukuuta 2019, ss. 101–123, https://journal.fi/ajatus/article/view/88145.